2019

HCL 01/8.01.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018

HCL 02  /8.01.2019 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat  la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018

HCL 03/11.01.2019 privind revocarea H.C.L. nr. 52/2018 privind stabilirea zonelor de impozitare pentru satul Petelea, Comuna Petelea pentru aplicarea impozitului pe clădiri

HCL 04/11.01.2019 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 46/2018 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2019

HCL 05/31.02.2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Petelea pentru anul şcolar 2019-2020

HCL 06/31.01.2019 privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea

HCL 07/31.01.2019  privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe anul 2019

HCL 08/31.01.2019  privind aprobarea Amenajamentului pastoral al Comunei Petelea, Judeţul Mureş

HCL 09/31.01.2019 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru anul 2019

HCL 10/31.01.2019 privind aprobarea efectuării unor reparaţii urgente la acoperişul Casei de locuit nr.8, proprietate a Comunei Petelea, Judeţul Mureş

HCL 11/13.02.2019 privind aprobarea înfiinţării Serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în Comuna Petelea, Judeţul Mureş

HCL 12/13.02.2019 privind implementarea proiectului  „ Achiziție echipamente și dotări pentru Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, comuna Petelea, județul Mureș”

HCL 13/13.02.2019  privind trecerea unor terenuri, cu categoria de folosinţă păşuni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea

HCL 14/28.02.2019 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Comuna Petelea

HCL 15/28.02.2019 privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români de etnie romă din Comuna Petelea pentru  anul 2019

HCL 16/28.02.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii  publici şi privaţi la nivelul Comunei Petelea, Judeţul Mureş, pentru perioada 2019-2023

HCL 17/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Petelea

HCL 18/28.02.2019  privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 443 mp identificat prin C.F. nr. 52443, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş

HCL 19/28.02.2019 privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 443 mp identificat prin C.F. nr. 52444, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş

HCL 20/28.02.2019 privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 442 mp identificat prin C.F. nr. 52447,  din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş

HCL 21/28.02.2019  privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 554 mp identificat prin C.F. nr. 52448,  din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş

HCL 22/28.02.2019 privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 6315 mp identificat prin C.F. nr. 52121, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş

HCL 23/28.02.2019 privind aprobarea închirierii unei păşuni în suprafaţă de 31,86 ha, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş către Filiala Locală Petelea a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din Judeţul Mureş

HCL 24/28.02.2019 privind aprobarea închirierii unei păşuni în suprafaţă de 20,88 ha, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş către d-l Degan Ioan, crescător de animale din Comuna Petelea

HCL 25/28.02.2019 privind aprobarea închirierii unei păşuni în suprafaţă de 22,24 ha, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş către d-l Degan Ioan, crescător de animale din Comuna Petelea