2020

HCL 1/9.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local pe anii precedenţi

HCL 2/9.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat  la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019

HCL 3/30.01.2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Petelea pentru anul şcolar 2020-2021

HCL 4/30.01.2020 privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul Comunei Petelea pe anul 2019

HCL 5/30.01.2020 privind aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Gurghiu

HCL 6/30.01.2020 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru anul 2020

HCL 7/30.01.2020 privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români de etnie romă din  Comuna Petelea pentru  anul 2020

HCL 8/30.01.202 privind modificarea şi completarea H.C.L. 60/2019 privind aprobarea introducerii în lista de inventar a domeniului public a mijloacelor fixe  formate din branşamente şi extinderi de reţele de apă potabilă pentru utilizatori şi predarea acestora către operator

HCL 9/30.01.2020  privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Comuna Petelea

HCL 10/30.01.2020 privind implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative în Comuna Petelea

HCL 11 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 anexa 1 anexa 2 si 3