2024

2023

 

Anunț

Anunţ privind proiectul de HCL

Anunț pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat de Primăria Comunei Petelea în data de 30.10.2023- proba scrisă

Anunt pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior organizat de Primăria Comunei Petelea în data de 30.10.2023- proba scrisă

Rezultatul final al concursului de ocupare a funcției de secretar general

Anunț achziționare pachet alimentar pentru preșcolari și elevi 

Rezultatul selectări dosarelor pentru ocuparea postului de secretar general

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere in data de 12.09.2023 ora 10.00.Data publicarii 09.08.2023 ora 14.00

Clarificare la Anunt privind achizitihttps://www.primariapetelea.ro/wp-content/uploads/2023/08/Anunt-concurs-de-recrutare-pentru-ocuparea-functiei-publice-de-conducere-in-data-de- 27.06.2023-ora-10.00.Data-publicarii-22.05.2023-ora14.00-.doconarea de lucrari de constructii pentru proiectul ,,Eficientizare si modernizare iluminat public UAT Petelea, jud. Mures”, din data 28.07.2023

Anunt privind achizitionarea de lucrari de constructii pentru proiectul ,,Eficientizare si modernizare iluminat public UAT Petelea, jud. Mures”.zip 28.07.2023

Anunț decizie de expropiere 11.07.2023

Erată la solicitarea de ofertă nr. 3021/08.06.2023 din data de 15.06.2023

Formulare parte economica 15.06.2023

Erată 15.06.2023

Anunț privind căutareonarea lucrărilor de construcții pentru proiectul ,,Eficientizare și modernizare iluminat public UAT Petelea, jud. Mures”. Cod CPV 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)

A concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere în date de 27.06.2023 or 10.00

Fișa postului secretar general

Anunt de expropieri- Varianta de ocolire a municipiului Reghin 19.05.2023

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de consilier superior la compartimentul Achizitii publice in data de 22.06.2023 ora 10.00.Data publicarii 18.05.2023 ora14.00

Anunț privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior, Partida nr. 200147002340 UPI 6071 in data de 24.04.2023 ora 10.00

Anunț privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior, Partida nr. 220138504330, APV 9626 OSP Ghindari, în data de 6.04.2023 or 10.00

Anunț privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior, Partida nr.200147002340 APV 6071 OS Gurghiu în data de 6.04.2023 or 10.00

Plan de amplasament al lucrărilor de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Reghin”

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier asistent la compartimentul contabilitate în data de 28.04.2023 or 9.00. Data afișării 27.03.2023 or 10.00.

Primarul Comunei Petelea anunță elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre ale consiliului local (data afișării 5.01.2023):

Primarul Comunei Petelea anunță elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre ale consiliului local (data afișării 5.01.2023):

Proiect de HCL privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele, taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicate în anul fiscal 2023

2022

Afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului Sector nr. 2 – Plan cadastral

Afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului Sector nr. 2 – Opis Alfabetic

Anunț prealabil privind vizualizarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Sector nr. 2

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională publică, primarul comunei Petelea, aduce la cunoștință publică asupra proiectului privind „ STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PETELEA ,JUDEȚUL MUREȘ, PENTRU PERIOADA 2022-2027” și publicată pe site-ul   www.primaria apetelea. incinta Primăriei Petelea nr. 726. Pers interesate pot depune observații/sesizări/propuneri asupra conținutului puterilor până la data de 12.10.2022 inclusiv.

SDL_Comuna Petelea_2022_2027

Anunt pentru inscrierea in Registrul de evidenta a sistemelor individuale de colectare si evacuare a apelor uzate

Anunt concurs muncitor necalificat 9.06.2022.(data afișării 17.05.2022)

Mătușa concurează mediator sanitar 9.06.2022 (date afișării 17.05.2022).

Nunta concureaza referent urbanism, investitii 21.04.2022

Mătușa concurs muncitor necalificat 29.03.2022

Plan parcelar Tarla 1:

Anunt recrutare personal de recensamant

proiect HCL buget local 2022

Anunt campanie informare plan cadastral

2021

Concurs pentru ocuparea postului contractual de mediator sanitar, compartimentul asistență socială, în data de 20.12.2021 ora 10.00:

Anunt licitatie vanzare material lemnos din fondul forestier al comunei Petelea administrat de OSP Ghindari, reluare

Anunt licitatie vanzare material lemnos din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de OSP Ghindari

Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent clasa III, grad profesional asistent, compartimentul urbanism, investiții, ia data de 18.11.2021 ora 10.00:

anunt licitatie II lemn pe picior

Anunt licitatie vanzare lemn pe picior

Anunt concurs pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante in cadrul compartimentelor contabilitate si fond funciar in data de 12.02.2021 ora 10.00

2020

Anexa anunt fisa posturilor 

anexa 3 formular inscriere

Lista venituri salariale pentru functiile publice la 30.09.2020

Convocator si materiale sedinta 22.12.2020

Materiale sedinta ordinara 26.11.2020

Publicatie delimitare sectii de votare la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6.12.2020

Dispozitia 162 din 6.11.2020 stabilire locuri speciale de afisaj electoral la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6.12.2020

Incheiere civila nr. 1844/13.10.2020 privind validarea mandatului de primar al Comunei Petelera – dl. Padurean Sorin-Pompei

Convocator sedinta ordinara 25.06.2020

Convocator si materiale sedinta 28.05.2020

Convocator sedinta extraordinara 16.04.2020

Anunt concurs promovare in grad profesional imediat superior 16.06.2020

Convocator sedinta 30.01.2020

Materiale sedinta extraordinara 9.01.2020

Dispozitie convocare Consiliul Local Petelea in sedinta ordinara 17.12.2019

Anunt privind impozitele si taxele locale pentru anul 2020. Proiectul de hotarare poate fi consultat aici.https://www.primariapetelea.ro/?page_id=1721

2019

Publicatie privind delimitarea sectiilor de votare la Alegerile pentru Presedintele Romaniei din 10.11.2019

Proiectul de buget local pentru anul 2019

Primaria Comunei Petelea anunta inceperea dezbaterii publice a proiectului de Plan Urbanistic General – PUG. Cetatenii care doresc sa depuna propuneri, sugestii, observatii fata de documentatiile prezentate mai jos, le pot depune de luni pana vineri intre orele 08.00-14.00 la sediul Primariei Comunei Petelea. Anexam proiectul PUG:

PUG Petelea – PD Petelea

PUG Petelea – PD Habic

Lista privind veniturile de natura salariala care se acorda la Primaria Comunei Petelea la 30.09.2017 poate fi consultata aici: Lista salarii 30.09.2017