Plan de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Reghin”

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier asistent la compartimentul contabilitate în data de 28.04.2023 ora 9.00. Data afișării 27.03.2023 ora 10.00.

Primarul Comunei Petelea anunță elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre ale consiliului local (data afișării 5.01.2023):

Primarul Comunei Petelea anunță elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre ale consiliului local (data afișării 5.01.2023):

Proiect de H.C.L. privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele, taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2023

Afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului Sector nr. 2 – Plan cadastral

Afișare publică a documentelor tehnice ale cadastrului Sector nr. 2 – Opis Alfabetic

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Sector nr. 2

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională publică, primarul comunei Petelea, aduce la cunoștință publică asupra proiectului privind „STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI PETELEA ,JUDEȚUL MUREȘ, PENTRU PERIOADA 2022-2027” publicată pe site-ul  www.primariapetelea.ro și pe avizierul din incinta Primăriei Petelea nr. 726. Persoanele interesate pot depune observații/sesizări/propuneri asupra conținutului acesteia până la data de 12.10.2022 inclusiv.

SDL_Comuna Petelea_2022_2027

Anunt pentru inscrierea in Registrul de evidență a sistemelor individuale de colectare și evacuare a apelor uzate

Anunt concurs muncitor necalificat 9.06.2022.(data afișării 17.05.2022)

Anunt concurs mediator sanitar 9.06.2022 (data afișării 17.05.2022).

Anunt concurs referent urbanism, investitii 21.04.2022

Anunt concurs muncitor necalificat 29.03.2022

Plan parcelar Tarla 1:

Anunt recrutare personal de recensamant

proiect HCL buget local 2022

Anunt campanie informare plan cadastral

Concurs pentru ocuparea postului contractual de mediator sanitar, compartimentul asistență socială, în data de 20.12.2021 ora 10.00:

Anunt licitatie vanzare material lemnos din fondul forestier al comunei Petelea administrat de OSP Ghindari, reluare

Anunt licitatie vanzare material lemnos din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de OSP Ghindari

Concurs pentru ocuparea postului vacant de referent clasa III, grad profesional asistent, compartimentul urbanism, investiții, ia data de 18.11.2021 ora 10.00:

anunt licitatie II lemn pe picior

Anunt licitatie vanzare lemn pe picior

Anunt concurs pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante in cadrul compartimentelor contabilitate si fond funciar in data de 12.02.2021 ora 10.00

Anexa anunt fisa posturilor 

anexa 3 formular inscriere

Lista venituri salariale pentru functiile publice la 30.09.2020

Convocator si materiale sedinta 22.12.2020

Materiale sedinta ordinara 26.11.2020

Publicatie delimitare sectii de votare la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6.12.2020

Dispozitia 162 din 6.11.2020 stabilire locuri speciale de afisaj electoral la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6.12.2020

Incheiere civila nr. 1844/13.10.2020 privind validarea mandatului de primar al Comunei Petelera – dl. Padurean Sorin-Pompei

Convocator sedinta ordinara 25.06.2020

Convocator si materiale sedinta 28.05.2020

Convocator sedinta extraordinara 16.04.2020

Anunt concurs promovare in grad profesional imediat superior 16.06.2020

Convocator sedinta 30.01.2020

Materiale sedinta extraordinara 9.01.2020

Dispozitie convocare Consiliul Local Petelea in sedinta ordinara 17.12.2019

Anunt privind impozitele si taxele locale pentru anul 2020. Proiectul de hotarare poate fi consultat aici.https://www.primariapetelea.ro/?page_id=1721

Publicatie privind delimitarea sectiilor de votare la Alegerile pentru Presedintele Romaniei din 10.11.2019

Proiectul de buget local pentru anul 2019

Primaria Comunei Petelea anunta inceperea dezbaterii publice a proiectului de Plan Urbanistic General – PUG. Cetatenii care doresc sa depuna propuneri, sugestii, observatii fata de documentatiile prezentate mai jos, le pot depune de luni pana vineri intre orele 08.00-14.00 la sediul Primariei Comunei Petelea. Anexam proiectul PUG:

PUG Petelea – PD Petelea

PUG Petelea – PD Habic

Lista privind veniturile de natura salariala care se acorda la Primaria Comunei Petelea la  30.09.2017 poate fi consultata aici: Lista salarii 30.09.2017