1. Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism:
 • Fărcaş Cristian – presedinte
 • Hudubeţ Cosmin-Florin  – secretar
 • Hagymas Alexandru-Simion – membru
 • Maier Ioan-Nicolae – membru
 • Oprea Ioan – membru
 1. Comisia juridică şi de disciplină, de protecţia mediului, tineret, sport şi turism:
 • Chiheri Agrinol – presedinte
 • Muntean Dorin – secretar
 • Moldovan Iosif – membru
 • Bencze Gheorghe-Daniel – membru
 • Păcurar Petru – membru
 1. Comisia pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă, protecţie socială şi copii:
 • Moldovan Ioan – presedinte
 • Ardelean Marcel – secretar
 • Fulop Ioan – membru