Dezvoltare

In cursul anului 2020 Primaria Comunei Petelea va implementa urmatoarele proiecte:

Întreţinere covor asfaltic bituminos în interiorul Comunei Petelea, Judeţul Mureş – Reparatii la D.N.15

Reţea de canalizare în Comuna Petelea, Judeţul Mureş

Extindere reţea alimentare cu apă şi extindere reţea canalizare în Petelea şi Habic, Judeţul Mureş

Asfaltare infrastructură rutieră de interes local în ComunaPetelea, jud. Mureş

Amenajare şi dotare parc Comuna Petelea, Judeţul Mureş