Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum şi obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;