Hotărârile Consiliului Local

1. Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative