Hotararile Consiliului Local pentru anul 2011:

» HCL nr. 1 din 11.01.2011 (Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2010 )
» Procesul Verbal din 11.01.2011
» HCL nr. 2 din 28.01.2011 (Privind aprobare procedurii de atribuire a contractului de concesiune de servicii de intretinere a pasunilor Petelea 2011)
» HCL nr. 3 din 28.01.2011 (Privind aprobarea planului de paza Petelea 2011)
» HCL nr. 4 din 28.01.2011 (Privind aprobarea Planului de organizarea pasunatului animalelor anul 2011)
» HCL nr. 5 din 28.01.2011 (Privind stabilirea domeniilor serv.publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii)
» HCL nr. 6 din 28.01.2011 (Privind aprobarea pentru anul 2011 a planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de persoanele apte- Lg 416/2011)
» HCL nr. 7 din 28.02.2011 (Privind aprobarea instituirii taxei pentru utilizarea temporara a Bazei sportive si vestiare din loc. Petelea)
» HCL nr. 8 din 28.01.2011 (Privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serv publice de alimentare cu apa si de canalizare inregistrat la SC Compania Aquserv SA)
» Procesul Verbal din 28.01.2011
» HCL nr. 9 din 15.02.2011 (Privind aprobare Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2011)
» HCL nr.10 din 15.02.2011 (Privind aprobarea instituirii taxei pentru desfacerea casatoriei in fata ofiterului starii civile)
» HCL nr.11 din 15.02.2011 (Privind stabilirea veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor cuprinse in anexa 6 din HG 50/2011)
» HCL nr.12 din 15.02.2011 (Privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea terenurilor avand categoria de folosinta pasuni)
» HCL nr.13 din 15.02.2011 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» Procesul Verbal din 15.02.2011
» HCL nr.14 din 25.02.2011 (Privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.9/15.02.2011- privind aprobarea bugetului local)

» Procesul Verbal din 25.02.2011
» HCL nr.15 din 29.03.2011 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea)
» HCL nr.16 din 29.03.2011 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru lunile decembrie 2010, ianuarie, februarie 2011)
» HCL nr.17 din 29.03.2011 (Privind scutirea de impozit Bercea Lucretia)
» HCL nr.18 din 29.03.2011 (Privind incuviintarea aderarii unei unitati adm-teritoriale la la asociatia AQUA Invest Mures)
» Procesul Verbal din 29.03.2011
» HCL nr.19 din 15.04.2011 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea)
» HCL nr.20 din 15.04.2011 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna martie 2011)
» HCL nr.21 din 15.04.2011 (Privind aderarea Comunei Petelea la ,,Asociatia Proprietarilor de Paduri si Pasuni Niraj-Seaca”)
» HCL nr.22 din 15.04.2011 (Privind incuviintarea aderarii unei unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES)

» Procesul Verbal din 15.04.2011
» HCL nr.23 din 16.05.2011 (Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,modernizarea drumurilor de interes local din Comuna Petelea, judetul Mures)

» Procesul Verbal din 16.05.2011
» HCL nr.24 din 31.05.2011 (Privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local al Comunei Petelea si a situatiei financiare anuale pe anul 2010)
» HCL nr.25 din 31.05.2011 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna aprilie 2011)
» HCL nr.26 din 31.05.2011 (Privind incuviintarea aderarii unei unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES)
» HCL nr.27 din 31.05.2011 (Privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole)
» HCL nr.28 din 31.05.2011 (Privind aprobarea pretului si a vanzarii al materialului lemnos din cantonul Silvic Pasunea Habic in cantitate de 552 mc din actul de punere in valoare nr.342694 si 48 mc din actul de punere in valoare nr. 342696)
» HCL nr.29 din 31.05.2011 (Privind aprobarea valorii redeventei anuale/mp, dupa primii 5 ani pentru contractul de concesiune nr.1519/11.01.2005 avand ca obiect spatiu cu destinatie de cabinet medical-stomatologic)
» HCL nr.30 din 31.05.2011 (Privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.23/16.05.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,modernizarea drumurilor de interes local din Comuna Petelea, judetul Mures)
» HCL nr.31 din 31.05.2011 (Privind aprobarea preluarii in administrare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a obiectivului de investitii ,,modernizarea drumurilor de interes local din comuna Petelea, cu lungimea de 5610 ml si a terenurilor aferente acestuia situate in comuna Petelea, judetul Mures din domeniul public al comunei Petelea, pe perioada realizarii proiectului prin Programul national de dezvoltare a infrastructurii )
» HCL nr.32 din 31.05.2011 (Privind alegerea presedintelui de comisie)

» Procesul Verbal din 31.05.2011
» HCL nr.33 din 29.06.2011 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea)
» HCL nr.34 din 29.06.2011 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna mai 2011)
» HCL nr.35 din 29.06.2011 (Privind completarea anexei la HCL nr.35 26.06.2011 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Petelea, cu modificarile si completarile ulterioare si aprobarea concesionarii catre operatorul regional SC Compania Aquaserv SA a bunurilor din domeniul public al comunei Petelea aferente sistemului de alimentare cu apa)»

» Procesul Verbal din 29.06.2011
» HCL nr.36 din 30.08.2011 (Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local Hudubet Ioan )
» HCL nr.37 30.08.2011 (Privind validarea mandatului de consilier local Bota Lacramioara)
» HCL nr.38 din 30.08.2011 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna iunie 2011 )
» HCL nr.39 din 30.08.2011 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea)
» HCL nr.40 din 30.08.2011 (Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,,Modernizarea alee pietonala” in comuna Petelea)
» HCL nr.41 din 30.08.2011 (Privind aprobarea realizarii investitiilor in cadrul proiectului integrat cu componentele de infrastructura si servicii sociale denumit ,,ROMA BAXATALE”)
» HCL nr.42 din 30.08.2011 (Privind alegerea vice-primarului Comunei Petelea)
» HCL nr.43 din 30.08.2011 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» Procesul Verbal din 30.08.2011
» HCL nr.44 08.09.2011 (Privind aprobarea ,,Acordului de Pre-Finantare” intre SC Compania Aquaserv SA, Municipalitatea Tg-Mures, ADI Aqua Invest Mures si Banca Europeana)

» Procesul Verbal din 08.09.2011

» HCL nr.45 din 26.09.2011 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea)
»HCL nr.46 din 26.09.2011 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru lunile iulie si august 2011 )
»HCL nr.47 din 26.09.2011 (Privind aprobarea vanzarii materialului lemnos)
» Procesul Verbal din 26.09.2011
» HCL nr.48 din 21.10.2011 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea)
»HCL nr.49 din 21.10.2011 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna septembrie 2011 )

» Procesul Verbal din 21.10.2011

» HCL nr.50 din 31.10.2011 (Privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul comunei Petelea pe anul 2010)

» Procesul Verbal din 31.10.2011
» HCL nr.51 din 23.11.2011 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea)
» Procesul Verbal din 23.11.2011
»HCL nr.52 din 30.11.2011 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna octombrie 2011 )
» HCL nr.53 din 30.11.2011 (Privind aprobarea retragerii din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES  a comunelor Ibanesti, Fantanele din judetul Mures si Avramesti din judetul Harghita)
» HCL nr.54 din 30.11.2011 (Privind planul de aprobare a functiilor publice pentru anul 2012)

» HCL nr.55 din 30.11.2011 (Privind  aprobarea impozitelor,taxelor si amenzilor pentru anul 2012)
» HCL nr.56 din 30.11.2011 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» Procesul Verbal din 30.11.2011
» HCL nr.57 din 08.12.2011 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea)
» HCL nr.58 din 08.12.2011 (Privind aprobarea documentatiei tehnice cadastrale de dezlipire a imobilului teren intravilan in suprafata de 20942mp evidentiat in CF 50203 Petelea)
» Procesul Verbal din 08.12.2011
» HCL nr.59 din 22.12.2011 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna noiembrie 2011 )
» HCL nr.60 din 22.12.2011 (Privind aprobarea numirii directorului Sc.Gen.Petelea din comuna Petelea ca ordonator tertiar de credite si organizarii contabilitatii proprii a Sc Gen. Petelea)
» Procesul Verbal din 22.12.2011
» HCL nr.
» HCL nr.
» HCL nr.