Hotararile Consiliului Local pentru anul 2012:

» HCL nr. 1 din 09.01.2012 (Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2011 )
» Procesul Verbal din 09.01.2012
» HCL nr. 2 din 27.01.2012 (Privind aprobarea planului de paza Petelea 2012)
» HCL nr. 3 din 27.01.2012 (Privind aprobarea pentru anul 2011 a planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca ce se vor efectua de persoanele apte- Lg 416/2011)
» HCL nr. 4 din 27.01.2012 (Privind aprobarea Planului de organizarea pasunatului animalelor anul 2012)
» Procesul Verbal din 27.01.2012
» HCL nr. 5 din 14.02.2012 (Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2011 )
» HCL nr. 6 din 14.02.2012 (Privind aprobare Bugetului local al comunei Petelea pe anul 2012)
» HCL nr. 7 din 14.02.2012 (Privind incuviintarea aderarii unei unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES)
» HCL nr.8 din 14.02.2012 (Privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul comunei Petelea pe anul 2011)
» HCL nr. 9 din 14.02.2012 (Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a terenului, aflat in domeniul public al Comunei Petelea, in suprafata de 4562mp destinat pentru organizare santier)
» HCL nr.10 din 14.02.2012 (Privind aprobarea conventiei de cooperare pentru proiectul ,,Politie-autoritati locale servicii publice in parteneriat”)
» HCL nr.11 din 14.02.2012 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» Procesul Verbal din 14.02.2012
» HCL nr.12  din 28.02.2012 (Privind aprobarea retelei scolare pe raza teritoriala a comunei Petelea )
» Procesul Verbal din 28.02.2012
» HCL nr.13 din 16.03.2012 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru lunile decembrie 2011, ianuarie, februarie 2012)
» HCL nr.14 din 16.03.2012 (Privind aprobarea pretului si a vanzarii al materialului lemnos din cantonul Silvic Pasunea Habic in cantitate de 325 mc din actul de punere in valoare nr.430878-MS-15150600)
» HCL nr.15 din 16.03.2012 (Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,retea de canalizare menajeradin localitatea Petelea, judetul Mures)

» Procesul Verbal din 16.03.2012
» HCL nr.16 din 28.03.2012 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea pe anul 2012)
» HCL nr.17 din 28.03.2012 (Privind modificarea anexei nr. 1 la HCL Petelea nr. 15/16.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,retea de canalizare menajeradin localitatea Petelea, judetul Mures)
» Procesul Verbal din 28.03.2012
» HCL nr.18 din 27.04.2012 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna martie 2012)
» HCL nr.19 din 27.04.2012 (Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare alee pietonala” din localitatea Petelea, judetul Mures)
» Procesul Verbal din 27.04.2012
» HCL nr.20  din 30.05.2012 (Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local Ardelean Craciun-Marcel  )
» HCL nr.21  din 30.05.2012 (Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local Manicaru Mircea )
» HCL nr.22  din 30.05.2012 (Privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetului local ai a situatiei financiare pe anul 2011)
» HCL nr.23  din 30.05.2012 (Privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Petelea pe anul 2012)
» HCL nr.24  din 30.05.2012 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna aprilie 2012)
» Procesul Verbal din 30.05.2012
» HCL nr.25 din 30.05.2012 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» HCL nr.1 din 26.06.2012 (Privind alegerea comisiei de validare)
» HCL nr.2 din 26.06.2012 (Privind validarea mandatelor consilierilor)
» HCL nr.3 din 26.06.2012 (Privind constituirea consiliului local )
» HCL nr.4 din 26.06.2012 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» HCL nr.5 din 26.06.2012 (Privind alegerea vice-primarului)
» HCL nr.6 din 26.06.2012 (Privind constituirea comisiilor de specialitate)
» Procesul Verbal din 26.06.2012
» HCL nr.7 din 06.07.2012 (Privind aprobarea regulamentului de organizare)
» HCL nr. 8 din 06.07.2012 (Privind aprobarea rectificarii de buget)
» HCL nr.9 din 06.07.2012 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna mai 2012 )
» HCL nr.10 din 06.07.2012 (Privind aprobarea vanzarii de material lemnos)
» HCL nr.11 din 06.07.2012 (Privind aprobarea PUZ)
» Procesul Verbal din 06.07.2012
» HCL nr.12 din 26.09.2012 (Privind aprobarea modificarii utilizarii excedentului bugetar)
» HCL nr.13 din 26.09.2012 (Privind aprobarea rectificarii de buget pe anul 2012)
» HCL nr.14 din 26.09.2012 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru lunile iunie,iulie,august 2012)
» HCL nr.15 din 26.09.2012 (Privind constituirea grupului de lucru pentru problemele romilor)
» HCL nr.16 din 26.09.2012 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» Procesul Verbal din 26.09.2012
» HCL nr.17 din 12.10.2012 (Privind aprobarea rectificarii de buget 2012)
» HCL nr.18 din 12.10.2012 (Privind aprobarea taxei inchiriere buldoexcavator)
» Procesul Verbal din 12.10.2012
» HCL nr.19 din 30.10.2012 (Privind trecerea unor bunuri in domeniul privat)
» HCL nr.20 din 30.10.2012 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna septembrie 2012 )
» HCL nr.21 din 30.10.2012 (Privind comisia de specialitate pentru invetarierea bunurilor)
» Procesul Verbal din 30.10.2012
» HCL nr.22 din 29.11.2012 (Privind aprobarea rectificarii de buget 2012)
» HCL nr.23 din 29.11.2012 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna octombrie 2012 )
» HCL nr.24 din 29.11.2012 (Privind incuviintarea aderarii unei unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES)
» HCL nr.25 din 29.11.2012 (Privind aprobarea modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa )
ABROGATA» HCL nr.26 din 29.11.2012 (Privind aprobarea impozitelor si taxelor pe anul 2013) ABROGATA
» Procesul Verbal din 29.11.2012
» HCL nr.27 din 19.12.2012 (Privind aprobarea rectificarii de buget 2012)
» HCL nr.28  19.12.2012 (Privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe mijloace de transport in comun si de la locul de munca pentru cadrele didactice navetiste de la Sc Gen Petelea pentru luna noiembrie 2012 )
» HCL nr.29 din 19.12.2012 (Privind planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2013)
» HCL nr.30 din 19.12.2012 (Privind modificarea art.263 )
» HCL nr.31 din 19.12.2012 (Privind aprobarea transformarii unor functii publice )
» HCL nr.32 din 19.12.2012 (Privind alegerea presedintelui de sedinta)
» Procesul Verbal din 19.12.2012
» HCL nr. 33 din 28.12.2012 (Privind aprobarea valorilor impozabile pentru anul 2013 )
» Procesul Verbal din 28.12.2012