Hotararile Consiliului Local pentru anul 2016:

» HCL nr. 1 din 08.01.2016 (Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local pe anul 2014 a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015)

» HCL nr. 2 din 08.01.2016 (Privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2015)

» HCL nr. 3 din 28.01.2016 (Privind privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Hagymas Alexandru-Simion)

» HCL nr. 4 din 28.01.2016 (Privind aprobarea utilizarii excedentului rezultat la inchiderea exercitiului bugetar al anului 2015 la Capitolul fonduri externe nerambursabile – sursa D)

» HCL nr. 5 din 28.01.2016 (Privind mandatul dat reprezentantului Comunei Petelea pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA INVEST MURES” ajustarea preturilor si tarifelor aferente Serviciului de apa si de canalizare)

» HCL nr. 6 din 28.01.2016 (Privind aprobarea actului aditional nr. 2/2016 la contractul de asistenta juridica nr. 884761/2014)

» HCL nr. 7 din 28.01.2016 (Privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in Comuna Petelea)

» HCL nr. 8 din 28.01.2016 (Privind aprobarea raportului de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor in comuna Petelea)

» HCL nr. 9 din 28.01.2016 (Privind constituirea Grupului Local de Lucru si aprobarea Planului Local de actiune privind incluziunea cetatenilor romani de etnie roma din Comuna Petelea pentru anul 2016)

» HCL nr. 10 din 28.01.2016 (Privind includerea in domeniul privat al Comunei Petelea a imobilului “Chiosc” amplasat in fosta statie de autobuz din centrul Comunei Petelea)

» HCL nr. 11 din 28.01.2016 (Privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru perioada 1 februarie 2016 – 30 aprilie 2016)

» HCL nr. 12 din 28.01.2016 (Privind aprobarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2016)

» HCL nr. 13 din 28.01.2016 (Privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei Petelea pentru anul 2016 catre Biserica Ortodoxa din Comuna Petelea)

» HCL nr. 14 din 28.01.2016 (Privind externalizarea serviciilor medico-sociale de ingrijire la domiciliu prin transferul de responsabilitati privind acordarea acestor servicii catre un furnizor de servicii sociale acreditat)

» HCL nr. 15 din 25.02.2016 (Privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2016)

» HCL nr. 16 din 25.02.2016 (Privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educational)

» HCL nr. 17 din 25.02.2016 (Privind aprobarea Conventiei de cooperare pentru programul “Politie-autoritati locale servicii publice in parteneriat”)

» HCL nr. 18 din 25.02.2016 (Privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Petelea pentru anul scolar 2016-2017)

» HCL nr. 19 din 25.02.2016 (Privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul Comunei Petelea pe anul 2015)

» HCL nr. 20 din 25.02.2016 (Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati al lucrarii “Retea de canalizare menajera in Comuna Petelea, Judetul Mures”)

» HCL nr. 21 din 18.03.2016 (Privind aprobarea vanzarii unor cantitati de masa lemnoasa din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Reghin)

» HCL nr. 22 din 24.03.2016 (Privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2016)

» HCL nr. 23 din 24.03.2016 (Privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Mures)

» HCL nr. 24 din 24.03.2016 (Privind mandatul dat reprezentantului autoritatii pentru a vota in Adunarea Generala a A.D.I. “AQUA INVEST MURES” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apa si canal al judetului Mures)

» HCL nr. 25 din 24.03.2016 (Privind aprobarea utilizarii unei suprafete de 4 mp din domeniul public al Comunei Petelea in vederea alimentarii cu energie electrica a statiilor de pompare din reteaua de canalizare menajera a Comunei Petelea)

» HCL nr. 26 din 24.03.2016 (Privind aprobarea utilizarii temporare a unei suprafete de 6.100 mp si utilizarii definitve a unei suprafete de 136 mp din domeniul public al Comunei Petelea in vederea executarii lucrarii “Imbunatatire nivel de tensiune si modernizare LEA JT zona CE Reghin (Petelea, Ripa de Jos) de catre S.C. F.I.S.E. ELECTRICA SERV S.A., A.I.S.E. TG-MURES”)

HCL27

HCL28

HCL29

HCL30

HCL31

HCL32 – 01

HCL32 – 02

HCL32 – 03

HCL32 – 04

HCL32 – 05

HCL32 – 06

HCL32 – 07

HCL32 – 08

HCL32 – 09

HCL32 – 10

HCL32 – 11

HCL32 – 12

HCL32 – 13

HCL32 – 14

HCL32 – 15

HCL32 – 16

HCL32 – 17

HCL32 – 18

HCL32 – 19

HCL32 – 20

HCL32 – 21

HCL32 – 22

HCL32 – 23

HCL32 – 24

HCL32 – 25

HCL32 – 26

HCL32 – 27

HCL32 – 28

HCL32 – 29

HCL32 – 30

HCL32 – 31

HCL32 – 32

HCL32 – 33

HCL32 – 34

HCL32 – 35

HCL32 – 36

HCL32 – 37

HCL32 – 38

HCL32 – 39

HCL32 – 40

HCL32 – 41

HCL32 – 42

HCL32 – 43

HCL32 – 44

HCL32 – 45

HCL32 – 46

HCL32 – 47

HCL32 – 48

HCL32 – 49

HCL32 – 50

HCL32 – 51

HCL32 – 52

HCL32 – 53

HCL32 – 54

HCL32 – 55

HCL32 – 56

HCL32 – 57