2019

HCL 01/8.01.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2017 a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2018

HCL 02  /8.01.2019 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat  la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2018

HCL 03/11.01.2019 privind revocarea H.C.L. nr. 52/2018 privind stabilirea zonelor de impozitare pentru satul Petelea, Comuna Petelea pentru aplicarea impozitului pe clădiri

HCL 04/11.01.2019 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 46/2018 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2019

HCL 05/31.02.2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Petelea pentru anul şcolar 2019-2020

HCL 06/31.01.2019 privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea

HCL 07/31.01.2019  privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe anul 2019

HCL 08/31.01.2019  privind aprobarea Amenajamentului pastoral al Comunei Petelea, Judeţul Mureş

HCL 09/31.01.2019 privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru anul 2019

HCL 10/31.01.2019 privind aprobarea efectuării unor reparaţii urgente la acoperişul Casei de locuit nr.8, proprietate a Comunei Petelea, Judeţul Mureş

HCL 11/13.02.2019 privind aprobarea înfiinţării Serviciului social de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în Comuna Petelea, Judeţul Mureş

HCL 12/13.02.2019 privind implementarea proiectului  „ Achiziție echipamente și dotări pentru Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, comuna Petelea, județul Mureș”

HCL 13/13.02.2019  privind trecerea unor terenuri, cu categoria de folosinţă păşuni, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Petelea

HCL 14/28.02.2019 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în Comuna Petelea

HCL 15/28.02.2019 privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetăţenilor români de etnie romă din Comuna Petelea pentru  anul 2019

HCL 16/28.02.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii  publici şi privaţi la nivelul Comunei Petelea, Judeţul Mureş, pentru perioada 2019-2023

HCL 17/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei Petelea

HCL 18/28.02.2019  privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 443 mp identificat prin C.F. nr. 52443, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş

HCL 19/28.02.2019 privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 443 mp identificat prin C.F. nr. 52444, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş

HCL 20/28.02.2019 privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 442 mp identificat prin C.F. nr. 52447,  din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş

HCL 21/28.02.2019  privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 554 mp identificat prin C.F. nr. 52448,  din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş

HCL 22/28.02.2019 privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 6315 mp identificat prin C.F. nr. 52121, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş

HCL 23/28.02.2019 privind aprobarea închirierii unei păşuni în suprafaţă de 31,86 ha, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş către Filiala Locală Petelea a Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din Judeţul Mureş

HCL 24/28.02.2019 privind aprobarea închirierii unei păşuni în suprafaţă de 20,88 ha, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş către d-l Degan Ioan, crescător de animale din Comuna Petelea

HCL 25/28.02.2019 privind aprobarea închirierii unei păşuni în suprafaţă de 22,24 ha, din domeniul privat al comunei Petelea, judeţul Mureş către d-l Degan Ioan, crescător de animale din Comuna Petelea

HCL 26

HCL 27

HCL 28

HCL 29

HCL 30

HCL 31

HCL 32

HCL 33

HCL 34

HCL 35

HCL 36

HCL 37

HCL 38

HCL 39

HCL 40

HCL 41

HCL 42

HCL 43

HCL 44

HCL 45

HCL 46

HCL 47

HCL 48

HCL 49

HCL 50

HCL 51

HCL 52

HCL 53

HCL 54

HCL 55

HCL 56

HCL 57

HCL 58

HCL 59

HCL 60

HCL 61

HCL 62

HCL 63

HCL 64

HCL 65

HCL 66

HCL 67

HCL 68

HCL 69

HCL 70

HCL 71

HCL 72

HCL 73

HCL 74

HCL 75

 

HCL 77

HCL 78

HCL 79

HCL 80