Proiectele de hotărâre anunţate pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Petelea, biroul secretar. Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor este de 10 zile de la aducerea la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre.

Primăria Comunei Petelea va supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre iniţiat, dacă acest lucru se solicită în mod expres de către persoanele fizice şi juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării.

Hotărârile consiliului local prin care se instituie o taxă specială pot fi contestate în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora.

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, am afişat la sediul Primăriei com. Petelea şi pe site-ul www.primariapetelea.ro următoarele proiecte de hotărâre, ce se vor supune dezbaterii în şedinţa Consiliului Local Petelea

HCL anulare anexa 12

HCL colectare deseuri

HCL majorare ADI Zona Reghin

HCL anulare anexa 12

HCL colectare deseuri

HCL neasumare

HCL OS Gurghiu

HCL OS Reghin

HCL retea scolara

HCL reziliere contract salubritate

HCL ROF

HCL scutire la taxa salubritate

HCL transparentizare ore munca vmg

HCL trecere terenuri in privat

proiect HCL utilizare excedent

proiect HCL taxe 2021  Tablou impozite si taxe pt. 2021 Anexa 1

HCL taxe 2020 proiectAnexa 1 Tablou impozite si taxe locale 2020

Anexa 1 Tablou impozite si taxe locale 2020

HCL taxe 2020

HCL taxa salubritate 2020

HCL renuntare indemnizatie consilieri locali

HCL rectificare buget local 2019

HCL presedinte de sedinta 1.01.2020-31.03.2020

HCL Plan actiuni VMG 2020

HCL alocare sume Biserica Ortodoxa Habic

Materiale sedinta 9.01.2020

Proiect HCL privind actualizarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor

Proiect HCL privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridica

Proiect HCL privind aprobarea Planului local de acţiune privind incluziunea cetatenilor romani de etnie roma pentru anul 2020

Proiect HCL privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul scolar 2020-2021

Proiect HCL privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul Comunei Petelea pentru anul 2019

Proiect HCL privind aprobarea vânzării unor cantităţi de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de O.S.Gurghiu

Proiect HCL privind implicarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative în Comuna Petelea

Proiect HCL privind modificarea şi completarea H.C.L. 60 din 2019

pr HCL completare HCL 76 din 2019 taxe 2020

pr HCL rectificare bvc 2020

pr HCL utilizare teren pentru amplasare sistem fotovoltaic

pr HCL vanzare material lemnos OSP Ghindari