Regulamente privind procedurile administrative

  1. Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
  2. Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice,
    organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive