Proiect FRDS Comuna Petelea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOU!   O SANSA PENTRU FIECARE!  Pentru reducerea inegalitӑţilor sociale şi pentru   promovarea  incluziunii sociale ȋn comuna Petelea

Nou! ANUNT ORGANIZARE ACHIZITIE SERVICII DE CATERING in cadrul proiectului ,,CENTRUL EDUCATIONAL PETELEA” -click aici pentru detalii

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10CORAI,program finanţat de  Granturile  SEE 2009-2014,administrat de Fondul Român de Dezvoltare Sociala click pentru detalii

    Pentru reducerea inegalitӑţilor sociale şi pentru promovarea  incluziunii sociale ȋn Comuna Petelea

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10CORAI,program finanţat de      Granturile  SEE 2009-2014,administrat de Fondul Român de Dezvoltare Sociala

PRIMĂRIA COMUNEI PETELEA          

COMUNICAT DE PRESA

ȊN LOCALITATEA PETELEA INCEPE CURSA

             ,,O ŞANSĂ PENTRU FIECARE”

 Copiii şi tinerii aflaţi in situaţii de risc din localitatea PETELEA,judeţul MUREŞ vor beneficia de finanţare  nerambursabilӑ din fonduri externe in cadrul Programului RO10,,Copii şi tineri aflaţi in situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalitӑţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10–CORAI-,program finanţat de Granturile SEE 2009/2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Sociala.

In cadrul proiectului RO10 ,,Copii şi tineri aflaţi in situaţii de risc si iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalitӑţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI) ,Primӑria din localitatea PETELEA ,a obţinut fonduri provenite de la Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European(SEE) şi Guvernul României.

Obiectivul general al programului este intӑrirea coeziunii economice şi sociale la nivel local.

Programul işi propune prin reabilitarea si dotarea centrului cultural şi prin implementarea Proiectului ,,Centru Educaţional Petelea”sӑ contribuie la imbunatӑţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi in situaţii de risc(cu atenţie specialӑ acordatӑ celor de etnie romӑ)prin implicarea mai activӑ in evoluţia lor,a pӑrinţilor/tutorilor,a furnizorilor de servicii, a comunitaţii in general,precum şi iniţierea unor mӑsuri inovative in domeniul incluziunii sociale.Activitӑţile finanţate in cadrul programului vor contribui la reducerea diferenţelor economice şi sociale care separӑ aceste grupuri vulnerabile de restul societӑţii.

Valoarea totala a proiectului şi contractului este de maxim 714,338 lei.

Valoarea Grantului SEE provenind din sursa externӑ este de maxim 607.187,39 lei reprezentând 85%din finanţarea nerambursabilӑ.Cofinanţarea publicӑ provenind de la Guvernul României  acordatӑ prin acest contract şi inclusӑ in finanţarea nerambursabilӑ este de maxim 107.150,70 lei,reprezentând 15% din finanţarea nerambursabilӑ.

Pe parcursul realizӑrii proiectului,FRDS va asigura sprijin tehnic şi monitorizare pentru buna desfӑşurare a activitӑţilor,urmând cheltuirea fondurilor alocate.

Activitatile prevazute de proiectul ,,Centru Educaţional Petelea”se adreseaza unui grup tinta format din: 75 de copii ai comunitӑţii , 84 tineri aflaţi in situaţii de risc şi 120 de pӑrinţi.