Publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative

PV 28.11.2019

PV 17.12.2019

PV 30.01.2020

PV 18.02.2020