Proiectele de hotărâre anunţate pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Petelea, biroul secretar general. Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor este de 10 zile de la aducerea la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre.

Primăria Comunei Petelea va supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre iniţiat, dacă acest lucru se solicită în mod expres de către persoanele fizice şi juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării.

Hotărârile consiliului local prin care se instituie o taxă specială pot fi contestate în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora.

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, se afişează pe site-ul www.primariapetelea.ro următoarele proiecte de hotărâre ce se vor supune dezbaterii în şedinţă a Consiliului Local Petelea.